Údaje potrebné pre vytvorenie žiadosti o úver (Cetelem) - občan SR, zamestnaný v SR

Vyplňte prosím formulár a pripojte sken (fotografiu) občianskeho preukazu (obidve strany)!